หน้าแรก
 กิจกรรมโรงเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลงานและความสามารถของนักเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 ข่าวการศึกษา
 เช็คอีเมล์
 ติดต่อโรงเรียน
 ประวัติและวิดีโอแนะนำโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 นโยบายของโรงเรียน
 สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 หลักสูตรเสริมพิเศษ
 แนวทางการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ความพร้อมด้านการบริการ
 ความพร้อมด้านบุคลากร
 เกียรติประวัติของโรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากร
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน NT ปี 49
 พี่เก่าเล่าเรื่อง
 จดหมายจากแขกต่างประเทศ
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O NET ปีการศึกษา 2550
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ)NT , O NET
 คะแนน NT ป.2 ,3 และ5 ปี 2550
 ผลการสอบ O NET ปี2551
 เพลงประจำโรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ o-net และ LAS ปี 2552
 สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 ผลสอบ o net ประจำปี 2554
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
กำลังออนไลน์ 3คน
ผู้ชมวันนี้112 คน
ผู้ชมเมื่อวาน126 คน
ผู้ชมเดือนนี้3230 คน
ผู้ชมเดือนก่อน2756 คน
ผู้ชมทั้งสิ้น619182 คน
ผลงานสร้างชื่อเสียงของนักเรียนด้านต่างๆ
เดือนพฤศจิกายน นักเรียนมีผลงานสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒และรางวัลชมเชย การปาฐกถาธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาการ และรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดวิทยาศาสตร์
รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดงการเล่านิทาน การปั้นดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเทควันโด

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 02 ธ.ค. 2553  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2354 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 โรงเรียนเผดิมศึกษา  Phadermsuksa School
2 ถนนเพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-457-9148-9 , 02-467-1559 แฟกซ์ 02 -868-5746