หน้าแรก
 กิจกรรมโรงเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลงานและความสามารถของนักเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 ข่าวการศึกษา
 เช็คอีเมล์
 ติดต่อโรงเรียน
 ประวัติและวิดีโอแนะนำโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 นโยบายของโรงเรียน
 สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 หลักสูตรเสริมพิเศษ
 แนวทางการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ความพร้อมด้านการบริการ
 ความพร้อมด้านบุคลากร
 เกียรติประวัติของโรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากร
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน NT ปี 49
 พี่เก่าเล่าเรื่อง
 จดหมายจากแขกต่างประเทศ
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O NET ปีการศึกษา 2550
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ)NT , O NET
 คะแนน NT ป.2 ,3 และ5 ปี 2550
 ผลการสอบ O NET ปี2551
 เพลงประจำโรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ o-net และ LAS ปี 2552
 สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 ผลสอบ o net ประจำปี 2554
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
กำลังออนไลน์ 5คน
ผู้ชมวันนี้155 คน
ผู้ชมเมื่อวาน513 คน
ผู้ชมเดือนนี้9092 คน
ผู้ชมเดือนก่อน14187 คน
ผู้ชมทั้งสิ้น383280 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 สอบเข้าม.1 โครงการพิเศษและห้องเรียนปกติโรงเรียนมัธยมที่มชื่อเสียง ปีการศึกษา 2557 21 พ.ค. 2557 (เข้าชม 312 ครั้ง)
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O NET ปีการศึกษา 2556 21 พ.ค. 2557 (เข้าชม 125 ครั้ง)
ยินดีกับคนเก่งวิทยาศาสตร์(สสวท) 16 พ.ค. 2557 (เข้าชม 137 ครั้ง)
ยินดีกับคนเก่งคณิตศาสตร์ สอบ O NET ปี 2556 ได้เต็ม 100 คะแนน 03 เม.ย. 2557 (เข้าชม 270 ครั้ง)
ผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 18 ก.ย. 2556 (เข้าชม 460 ครั้ง)
ยินดีกับคนเก่งรับรางวัลพระราชทานอ่านฟังเสียง 26 ก.ค. 2556 (เข้าชม 380 ครั้ง)
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าม.1 ปีการศึกษา 2555 23 พ.ค. 2556 (เข้าชม 1096 ครั้ง)
ยินดีกับคนเก่งด้านวิชาการ สอบ O NET ปีการศึกษา 2555 ได้เต็ม 100 คะแนน 23 พ.ค. 2556 (เข้าชม 737 ครั้ง)
ยินดีกับคนเก่งวิชาการ 22 ม.ค. 2556 (เข้าชม 766 ครั้ง)
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 14 ม.ค. 2556 (เข้าชม 684 ครั้ง)
05 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 264 ครั้ง)
พิธีไหว้ครูและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5 มิถุนายน 2557
04 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 1224 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (3)
04 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 880 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(2)
04 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 564 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(1)
09 ส.ค. 2556 (เข้าชม 1492 ครั้ง)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(1)
กิจกรรมทั้งหมด
27 พ.ค. 2557 (เข้าชม 81 ครั้ง)
รางวัลรองชนะเลิศสุนทรพจน์"ผู้สูงวัยใส่ใจอนาคต" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดย ดช.ขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒฺิ
27 พ.ค. 2557 (เข้าชม 60 ครั้ง)
นักบรรยายธรรมน้อย ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สืบมา ชั้นป.1 เรื่องเด็กมีธรรมะต้องกราบพระในบ้าน
25 พ.ค. 2557 (เข้าชม 66 ครั้ง)
ด.ญ.ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ อนุบาล3 รางวัลพิเศษประกวดท่องพุทธวจน จัดโดย กทม.
25 พ.ค. 2557 (เข้าชม 64 ครั้ง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดท่องพุทธวจน สนามหลวง ปี2557
14 ก.พ. 2557 (เข้าชม 218 ครั้ง)
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.แพรลานนา , ดญ.ภัคคินันท์ และดช.คมเพชร เรื่อง Mommies in the Morning chapter 5
14 ก.พ. 2557 (เข้าชม 186 ครั้ง)
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดช.ขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ เรื่อง The night at dawn
04 ก.พ. 2557 (เข้าชม 208 ครั้ง)
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดช.ปัณณธรและดญ.วรรษวดี เรื่อง The night at dawn ch.9
04 ก.พ. 2557 (เข้าชม 205 ครั้ง)
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.ณภัทรและดญ.วรพรรณ เรื่อง Afternoon on the Amezon
04 ก.พ. 2557 (เข้าชม 228 ครั้ง)
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.ณัฐธิกานต์และดญ.ลภัสนันท์ เรื่อง The night at dawn
27 ม.ค. 2556 (เข้าชม 932 ครั้ง)
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรื่อง my special father โดย ด.ญ.นงค์รัตน์ งามกิจวรสิน ป.6
15 ส.ค. 2554 (ดาวน์โหลด 950 ครั้ง)
การ์ตูนเรื่องรู้จักการออม
15 ส.ค. 2554 (ดาวน์โหลด 970 ครั้ง)
การ์ตูนเรื่องผักบุ้ง
15 ส.ค. 2554 (ดาวน์โหลด 879 ครั้ง)
การ์ตูนเรื่องเจ้าติ๊กยอดกตัญญู
15 ส.ค. 2554 (ดาวน์โหลด 912 ครั้ง)
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
10 ส.ค. 2554 (ดาวน์โหลด 1041 ครั้ง)
โปรแกรมอ่านหนังสือ E-BOOK

ท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมอ่านหนังสือ E-BOOK ให้ดาวน์โหลด
โปรแกรมนี้ไปติดตั้งก่อน แล้วจึงดาวน์โหลดหนังสือไปอ่าน
ให้กด SPACE BAR เพื่อขยายการอ่าน
09 ก.ค. 2557
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
11 ก.ค. 2557 ถึง 14 ก.ค. 2557
ร.ร.หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
21 ก.ค. 2557 ถึง 22 ก.ค. 2557
ป.1-3 สอบกลางภาค
21 ก.ค. 2557 ถึง 23 ก.ค. 2557
ป.4-6 สอบกลางภาค
29 ก.ค. 2557
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
    กรกฏาคม 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
678 9 10 11 12
13141516171819
20 21 2223242526
2728 29 3031  
วิชาพิเศษที่นักเรียนชอบมากที่สุด
ลูกเสือ เนตรนารี
จริยศึกษา
ภาษาอังกฤษ(ต่างประเทศ)
วิทยาศาสตร์การทดลอง
ดนตรีสากล
คอมพิวเตอร์
ชมรม
ดูผลโหวด

 โรงเรียนเผดิมศึกษา  Phadermsuksa School
2 ถนนเพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-457-9148-9 , 02-467-1559 แฟกซ์ 02 -868-5746